Suport Tehnic – GARANTIA CIOCANULUI HIDRAULIC PRODUS DE ARROWHEAD ROCKDRILL CO.LTD

GARANTIA DE BAZA

Compania ARROWHEAD ROCKDRILL garanteaza ciocanele sale hidraulice ca fiind fara defecte în ceea ce priveste materialul si manopera pentru o perioada de trei sute saizeci si cinci (365) de zile de la data livrarii catre achizitorul initial sau catre cel care închiriaza, daca exista unul, cu exceptia pieselor de schimb (si anume bare de legatura, piulite, saibe, suruburi, bolturi, bolturi ajustoare, bucse, orice inele / sigurante în forma de 0, din cauciuc sau poliuretan care sunt acoperite de GARANTIA LIMITATA) care ar putea sa se deterioreze, din motivele prezentate mai sus, Compania ARROWHEAD ROCKDRILL, pe propria raspundere va repara sau înlocui aceste parti, fara nici o cheltuiala, în conditiile prezentate în LIMITELE GARANTIEI. POLITA DE GARANTARE A MANOPEREI FURNIZATA DE ARROWHEAD ROCKDRILL ESTE SEMNATA CU DEALERUL AUTORIZAT DE VÂNZARI SI SERVICE. TOATE NELAMURIRILE CU PRIVIRE LA GARANTIA PENTRU MANOPERA SE VOR ADRESA NUMAI AGENTILOR AUTORIZATI.

GARANTIA LIMITATA

Piesele de schimb (asa cum sunt listate mai sus) sunt acoperite de aceasta GARANTIE LIMITATA pentru o perioada de treizeci (30) de zile de la data livrarii. Deoarece componentele mentionate sunt supuse uzurii, Compania Arrowhead Rockdrill garanteaza numai componentele care se defecteaza datorita defectelor materialului sau ale manoperei, nu cele datorate uzurii. Compania ARROWHEAD ROCKDRILL îsi rezerva dreptul de a determina daca si în ce masura, se pot efectua ajustari ale garantiei pentru daunele sau rupturile pieselor în cauza. COMPANIA ARROWHEAD ROCKDRILL NU ESTE RESPONSABILA PENTRU MANOPERA SAU PENTRU COSTURILE INCIDENTALE SAU DE CONSECINTA CARE APAR ÎN TIMPUL REPARATIEI SAU CA URMARE A REPARATIEI.

LIMITARILE GARANTIEI

În cazul defectiunilor datorate uzurii, Compania ARROWHEAD ROCKDRILL, la propria sa dorinta, va repara sau înlocui aceste parti, fara nici o cheltuiala; Fabricile de manufactura (sau orice alt loc desemnat de catre Compania ARROWHEAD ROCKDRILL), cu conditia ca partile defecte sa fie livrate din fabricile sale din Regatul Unit, cu transportul achitat în avans. PARTILE ÎN CAUZA TREBUIE SA DEMONSTREZE CLAR CA DEFECTIUNEA S-A DATORAT UNEI FABRICATII PROASTE SAU UNOR MATERIALE DEFECTUOASE SI NU DATORITA NEGLIJENTEI SAU UTILIZARII INCORECTE DE CATRE ACHIZITOR, CHIRIAS SAU OPERATOR. Nu va fi acceptata nici o plângere daca notificarea, în scris, cu privire la defectul suspectat nu este prezentata Companiei ARROWHEAD ROCKDRILL în termen de treizeci (30) de zile de la descoperire.

Rupturile sau deteriorarile datorate instalarii unor parti substitut sau interschimbabile sau orice modificari neautorizate nu vor face obiectul prezentei garantii. Responsabilitatea si garantia Companiei ARROWHEAD ROCKDRILL se aplica numai atunci când echipamentul în cauza este utilizat în conformitate cu instructiunile publicate si conform termenilor, conditiilor si restrictiilor oricaror ordonante si regulamente locale sau nationale. Cumparatorul, utilizatorul sau chiriasul îsi asuma responsabilitatea de a se familiariza cu astfel de instructiuni, termeni si conditii ca cele mentionate mai sus.

Garantia Companiei ARROWHEAD ROCKDRILL este nula în cazul în care numarul de serie este sters sau îndepartat. Cumparatorul initial, utilizatorul sau chiriasul este responsabil pentru cheltuielile, costurile si pierderile datorate unei încalcari a garantiei.

RENUNTAREA LA REVENDICARE

ACESTE GARANTII SI OBLIGATII ALE COMPANIEI ARROWHEAD ROCKDRILL SUNT ÎN LEGATURA CU TOATE CELELALTE GARANTII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV FARA LIMITARE, OFERITE DE CATRE FURNIZORII FIRMEI, OFERITE CATRE CUMPARATORUL INITIAL, UTILIZATOR SAU CHIRIAS SI TOATE CELELALTE OBLIGATII SAU RESPONSABILITATI PENTRU DAUNE INCIDENTALE SAU DE CONSECINTA DIN PARTEA COMPANIEI ARROWHEAD ROCKDRILL SAU A VÂNZATORULUI CU PRIVIRE LA VÂNZAREA SAU UTILIZAREA CIOCANULUI HIDRAULIC. Nici o persoana nu este autorizata sa dea garantii sau sa-si asume orice alte responsabilitati în numele Companiei ARROWHEAD ROCKDRILL decât cu acordul, în scris, al Companiei ARROWHEAD ROCKDRILL si nici o persoana nu este autorizata sa dea garantii sau sa-si asume vreo responsabilitate în numele vânzatorului decât cu acordul, în scris, al vânzatorului. COMPANIA ARROWHEAD ROCKDRILL RENUNTA ÎN MOD SPECIFIC LA ORICE RESPONSABILITATE PENTRU ORICE DAUNE DE ORICE NATURA, CARE AU ÎN VREUN FEL LEGATURA CU SAU REIES DIN UTILIZAREA PRODUSULUI SUS MENTIONAT.

Prezentele conditii de garantie sunt traduse din limba engleza si sunt oferite de producatorul ciocanelor hidraulice, firma ARROWHEAD ROCKDRILL CO. S.C. PACO UTILAJE S.R.L. este importator si dealer autorizat al acestei marci si, in consecinta, va aplica aceste conditii de garantie produselor vandute sau inchiriate in Romania. Orice derogare de la conditiile stipulate mai sus va fi discutata si stabilita de catre S.C. PACO UTILAJE. S.RL. cu producatorul ciocanelor hidraulice si va fi comunicata cumparatorului, utilizatorului sau chiriasului.