Proiect transport agabaritic Oltenița – Brazi

Pentru modernizarea rafinăriei Petrom de la Brazi, jud. Prahova, au fost transportate 6 (șase) turbine și generatoare cu mase și dimensiuni de gabarit depășite.

Astfel, începând cu a doua jumătate a lunii Martie 2010, firma noastră a asigurat logistica și însoțirea acestei serii de transporturi agabaritice rutiere de la Oltenița la Petrobrazi. Deoarece aceste piese au avut o greutate mare, concentrată pe o suprafață relativ mică, s-a impus alegerea de configurații și rute de transport optime, pentru o solicitare cât mai mică a podurilor și pasajelor superioare de cale ferată tranzitate.

Dimensiunile totale ale transportului au fost:

Lungime la 110.00 m, lățime 6.00nm, înălțime 5.90 m și o masă totală de 650 de tone, repartizată uniform pe 56 de axe, o premieră pentru România.

Înainte de plecarea fiecărui transport, s-au impus măsuri de amenajare a traseului și a părții carosabile, dintre care enumerăm: amenajarea interiorului curbei la intrarea pe Centura București, demontarea și remontarea de parapeți separatori și de semne de circulație pe întreg traseul.

Datorită dimensiunilor excepționale ale transportului, circulația rutieră în zona în care s-a deplasat convoiul a fost perturbată. De aceea, s-au prevăzut următoarele moduri de acțiune pentru rezolvarea cât mai eficientă a situației:

  1. Circulația pe sectoare de drum cu trafic blocat. Au fost identificate zonele de staționare a autovehiculelor aflate în trafic, precum și posibile rute ocolitoare pentru aceste sectoare de drum. Lungimea unui asemenea segment de drum nu depășea 10 km, pentru a nu bloca pentru o perioadă lungă circulația, diminuând astfel timpii de așteptare a autovehiculelor la maximum 15 minute. În anumite puncte ale traseului a fost posibilă devierea traficului pe rute alternative, aceasta în cazul în care timpul de așteptare îl depășea pe cel estimat;
  1. Retragerea în parcări sau zone ale drumului cu lățime mare, acolo unde a fost posibil, pentru fluidizarea traficului, cu asigurarea a cel puțin o bandă de circulație pe sens.