Proiect transport lot piese metalice utilizate în industria lemnului

În perioada 16-24 septembrie am organizat logistica privind transportul și încărcarea pe vas a celui de-al patrulea lot de piese de 8.45 m și 7.15 m lățime, pe ruta BRAȘOV – BRĂILA port. Pregătirea transportului a durat cca. 2 săptămâni. Pentru a evita timpii de așteptare la încărcarea pe camioane și apoi pe vas, a fost necesară coordonarea autorităților vamale și a macaralelor angajate la încărcarea în Brașov și descărcarea la Brăila.

Plecarea din Brașov și traversarea munților, cu transporturi având dimensiuni excepționale, a reprezentat dintotdeauna o provocare. Deși în ultimii 4 ani grupul de firme PACO a efectuat în repetate rânduri transporturi asemănătoare pe această rută, dificultatea a constat în traversarea Centurii Municipiului Brașov, din cauza reconfigurației și a diverselor lucrări ce se desfășurau la momentul derulării transporturilor. Din acest motiv au fost luate în calcul și verificate și variantele de traseu care să străbată Municipiul Brașov. În final s-a ales tot Centura Brașov ca cea mai bună opțiune.

O a doua dificultate a fost reprezentată de diferitele alunecări de teren de pe tronsonul cuprins între Cheia și Vălenii de Munte. Astfel, au existat câteva porțiuni de traseu ce au avut o lățime a căii de rulare mai mică de 7.00 m. Aceste inconveniente au impus așezarea pieselor pe suporți pentru a obține o „înălțime liberă de trecere” de minimum 1.50 m, și astfel am avut posibilitatea de a trece cu piesele pe deasupra parapeților de semnalizare.

Proiectul de transport s-a derulat în decursul unei săptămâni, fără evenimente și întârzieri față de programul de transport comunicat clientului. Transportul celor mai mari piese, respectiv cele de 7.15 m și 8.45 m diametru, s-a efectuat sectorizat, pe întregul traseu, utilizând șase mașini de însoțire și un atelier mobil de intervenție, alături bineînțeles de echipajele Poliției Rutiere.